שדה חובה

שדה חובה

החברות באגודה מקנה זכויות לחבר/ה וגם למשפחת החבר/ה (בן או בת זוג וילדים עד גיל 18). לצערנו לא תוכל/י להצטרף בעצמך. אבל - ניתן לבקש מאחד מההורים להירשם, וב"טלפונים נוספים" לרשום גם את הפרטים שלך.

שדה חובה

שדה חובה

תעודת הזהות כבר קיימת

מספר זהות קצר מדי

מספר זהות לא תקין

שדה חובה

מספר הטלפון כבר קיים

מספר הטלפון קצר מדי

מספר טלפון לא תקין

שדה חובה

כתובת מייל לא חוקית

כתובת המייל כבר קיימת

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה


שדה חובה

אני  תעודת זהות  כתובת  מבקש/ת בזה להתקבל כחבר/ה ב\"האגודה לתחבורה שיתופית בע\"מ\". אם אתקבל כחבר/ה באגודה, הנני מתחייב/ת למלא אחר הוראות תקנון האגודה. הנני מסכים/ה, כי כל הרשום בספרי האגודה יחייב אותי בקשר לכל ענין הנוגע לחובותיי כלפי האגודה או לתביעותיי מהאגודה. אני מתחייב/ת שלא לפעול בניגוד לעקרונות האגודה, בניגוד לעקרונות התנועה הקואופרטיבית, או בניגוד לאינטרסים של האגודה. אני מצהיר/ה, כי הוראות תקנון האגודה ידועות לי. אני מעוניין/ת להיות חבר/ה באגודה לתחבורה שיתופית בירושלים. אני תומך/ת באגודה ובמטרותיה.
אני מאשר את ההצהרה הנ"ל ומסכים לתנאי התקנון

חובה לאשר את התנאים

ברצוני לחדש חברות באופן אוטומטי כל שנה (20 ש"ח לשנה)

חובה לאשר את התנאים

{$ generalError $}